Konfigurator posadzek

Zagrożenie elektrycznością statyczną, czyli ładunkami elektrycznymi gromadzącymi się w wyniku tarcia na osobach lub przedmiotach, występuje wszędzie tam, gdzie przeskok iskry elektrycznej może zakłócić lub uszkodzić produkcję, albo spowodować eksplozję.

Więcej informacji

W pierwszym przypadku są to przede wszystkim strefy produkcji i montażu elektroniki oraz materiałów rolowych (arkusze, folii, papieru), w drugim składy gazów wybuchowych, paliw i materiałów sypkich o dużej zawartości pyłów. To, czy elektryczność statyczna może negatywnie wpłynąć na produkcję, powinien określić odpowiedni technolog lub właściciel zakładu. O zabezpieczeniu przed wybuchem traktuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 138 poz.931).