Konfigurator posadzek

System StoCretec 1.6, StoPox KU 401

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 mm
  2. powłoka: StoPox KU 401

Zalety systemu

wysoka odporność mechaniczna, wysoka odporność chemiczna, powłoka bezrozpuszczalnikowa, łatwy w czyszczeniu

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i ruch pojazdów z ogumionymi kołami, pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, techniczne i laboratoryjne pomieszczenia o niskim obciążeniu ruchem kołowym, czyste korytarze

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

0,5 - 1,0 mm

Powierzchnia

struktura "baranka", częściowo odzwierciedla fakturę podłoża, wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie