Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.1, StoPox BB OS gładki

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox BB OS
  3. lakier matowy (opcjonalny): StoPox WL 150 transparent

Zalety systemu

wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, powłoka bezrozpuszczalnikowa, posiada certyfikat "clean room", powierzchnia łatwa w czyszczeniu, bardzo dobra rozlewność i samoodpowietrzanie, wykończenie posadzki o wysokiej estetyce

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), hale produkcyjne i magazynowe, korytarze, drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych, pomieszczenia o wymaganej wysokiej czystości (np. clean-room), sklepy, butiki, apartamenty

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 3,0 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk (lub mat przy zastosowaniu dodatkowej warstwy lakieru matowego)

Kolor: paleta RAL 5, wybrane kolory StoColor System, inne na zapytanie