Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.10, StoPox MH 105

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 1,0-1,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox MH 105 wypełniony piaskiem kwarcowym
  3. warstwa dosączająca: StoPox MH 105

Zalety systemu

ekstremalna odporność mechaniczna, bardzo wysoka odporność chemiczna, powierzchnia łatwa w czyszczeniu

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na ruch pojazdów gąsienicowych, hale produkcyjne i magazynowe w przemyśle ciążkim

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

15,0 - 30,0 mm

Powierzchnia

gładka, połysk

Kolor: barwa piasku wypełniacza