Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.11, StoPox GH 205

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 205
  2. doszczelnienie: StoPox GH 205 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm lub kruszywem ostrokrawędzistym (korundem, kruszywem granitowym)
  3. powłoka: StoPox BB OS

Zalety systemu

odporność na podciąganie kapilarne wilgoci, wysoka antypoślizgowość, odporność chemiczna, powłoka bezrozpuszczalnikowa

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na podciąganie kapilarne wilgoci i podwyższoną wilgotność podłoża, odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z ogumionymi kołami, powierzchnia wysoce antypoślizgowa, zabezpieczenie płyty dennej garażu podziemnego

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

> 1,5 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 – R 13), połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie