Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.2, StoPox BB OS antypoślizgowy

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox BB OS obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm lub grubszym
  3. warstwa dosączająca: StoPox BB OS

Zalety systemu

wolny od rozpuszczalników, wysoka antypoślizgowość, wysoka odporność mechaniczna, wysoka odporność chemiczna

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), hale produkcyjne i magazynowe, korytarze, drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych, parkingi i garaże, strefy ruchu samochodów osobowych i ciężarowych, strefy, w których występuje ryzyko poślizgu

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 3,0 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 - R 13), wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, wybrane kolory StoColor System, inne na zapytanie