Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.3, StoPox KU 601 gładki

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox KU 601

Zalety systemu

wolny od rozpuszczalników, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, bardzo wysoka odporność chemiczna, bardzo wysoka odporność mechaniczna, posiada certyfikat "clean room", bardzo dobra rozlewność i samoodpowietrzanie

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), hale produkcyjne i magazynowe, korytarze, pomieszczenia o wymaganej wysokiej czystości (np. clean-room), powłoka odporna chemicznie, tace awaryjne pod zbiornikami z substancjami chemicznymi

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 3,0 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie