Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.4, StoPox KU 601 anypoślizgowy

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox KU 601 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  3. warstwa dosączająca: StoPox KU 601

Zalety systemu

wolny od rozpuszczalników, wysoka antypoślizgowość, bardzo wysoka odporność chemiczna, bardzo wysoka odporność mechaniczna

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), hale produkcyjne i magazynowe, korytarze, drogi komunikacyjne i zakładach przemysłowych, strefy, w których występuje ryzyko poślizgu, powłoka odporna chemicznie

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 3,0 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 - R 13), wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie