Konfigurator posadzek

System StoCretec 2.6, StoPox CS 100 antypoślizgowy

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany barwionym kruszywem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox CS 100 antypoślizgowy wypełniony barwionym kruszywem kwarcowym i obsypany barwionym kruszywem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  3. warstwa dosączająca: StoPox CS 100 antypoślizgowy
  4. lakier matowy (opcjonalny): StoPur WV 150

Zalety systemu

wysoka antypoślizgowość, wysoka odporność chemiczna, ekstremalnie wysoka odporność mechaniczna, wykończenie posadzki o wysokiej estetyce

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi, hale produkcyjne i magazynowe, korytarze, drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych, kuchnie, stołówki, pralnie, strefy, w których występuje ryzyko poślizgu

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

1,5 - 3,0 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11), wysoki połysk (lub mat przy zastosowaniu dodatkowej warstwy lakieru matowego)

Kolor: barwa kruszywa użytego do obsypania warstwy zasadniczej (możliwość komponowania własnej mieszanki kolorystycznej)