Konfigurator posadzek

System StoCretec 3.1, StoPur IB 500 gładki

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPur IB 500
  3. lakier matowy (opcjonalny): StoPur WV 205 transparent

Zalety systemu

bezwonny, elastyczny, bardzo łatwa aplikacja, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nienasiąkliwy, wodoszczelny, wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, bardzo dobra rozlewność i samoodpowietrzanie, wysoka zdolność mostkowania rys podłoża

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), powłoka elastyczna na sztywne i wiotkie podłoża, przykrywa zarysowania betonu, hale produkcyjne i magazynowe, korytarze, drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 3,0 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk (lub mat przy zastosowaniu dodatkowej warstwy lakieru matowego)

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie