Konfigurator posadzek

System StoCretec 3.3, StoPox TEP MultiTop

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox TEP MultiTop obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  3. warstwa dosączająca: StoPox DV 100

Zalety systemu

bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, wysoka odporność chemiczna, wykończenie posadzki o wysokiej estetyce, wysoka zdolność mostkowania rys dynamicznych

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi, powłoka elastyczna na sztywne i wiotkie podłoża, parkingi, garaże i rampy, strefy ruchu samochodów osobowych, mroźnie, strefy, w których występuje ryzyko poślizgu, przykrywa zarysowania betonu

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoże niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 5,0 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 - R 13), wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie