Konfigurator posadzek

System StoCretec 3.6, StoPox TEP MultiTop z membraną

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm
  2. membrana uszczelniająca: StoPox TEP MultiTop
  3. warstwa zasadnicza: StoPox TEP MultiTop obsypany piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm lub 0,8-1,2 mm
  4. warstwa dosączająca: StoPox DV 100

Zalety systemu

bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, odporność chemiczna i mechaniczna, wysoka zdolność mostkowania rys dynamicznych

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z ogumionymi kołami, powierzchnia wysoce antypoślizgowa, elastyczna powłoka na sztywne i wiotkie podłoża, niezadaszone powierzchnie parkingów wielopoziomowych, strefy ruchu samochodów

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

asfalt
beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,5 - 4,5 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 – R 13), połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie