Konfigurator posadzek

System StoCretec 3.8, StoPox 590 EP rampa

Budowa systemu

  1. gruntowanie: w przypadku betonów dobrej klasy można nie gruntować podłoża, w innych przypadkach StoPox GH 530
  2. warstwa zasadnicza: StoPox 590 EP obsypany łamanym kruszywem granitowym lub innym ostrokrawędzistym frakcji 0,8-1,2 mm
  3. warstwa dosączająca: StoPox DV 100

Zalety systemu

bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, odporność chemiczna i mechaniczna, zdolność mostkowania rys statycznych

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

odporna na intensywny ruch pieszy i ruch pojazdów z ogumionymi kołami, powierzchnia wysoce antypoślizgowa, elastyczna powłoka na sztywne i wiotkie podłoża, zadaszone i niezadaszone powierzchnie parkingów wielopoziomowych, strefy ruchu samochodów

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

2,5 - 3,5 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 12 – R 13), połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie