Konfigurator posadzek

System StoCretec 4.2, StoPox WL 111

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox WG 100
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 100 lub StoPox WL 118
  4. warstwa zasadnicza: StoPox WL 111

Zalety systemu

ekonomiczne rozwiązanie w strefach zagrożenia wybuchem i strefach zagrożenia elektrycznością statyczną, wolny od rozpuszczalników, bezwonny, posiada zdolność dyfuzji pary wodnej, bardzo łatwa aplikacja, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nienasiąkliwy, wodoszczelny

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN-EN 61340-4-1, PN-EN 13237, opór upływu Ru < 1MΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 110, opór upływu 1MΩ < R < 1GΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 118, posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i lekki ruch pojazdów z ogumionymi kołami, serwerownie, pomieszczenia techniczne w strefach ESD, strefy zagrożenia wybuchem

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

0,3 - 0, 4 mm

Powierzchnia

gładka, odzwierciedla fakturę podłoża, wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, wybrane kolory StoColor System, inne na zapytanie