Konfigurator posadzek

System StoCretec 4.3, StoPox KU 411

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 110 lub StoPox WL 118
  4. warstwa zasadnicza: StoPox KU 411

Zalety systemu

ekonomiczne rozwiązanie w strefach zagrożenia wybuchem i strefach zagrożenia elektrycznością statyczną, bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nienasiąkliwy, wodoszczelny

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN_EN 61340-4-1, PN-EN 13237, opór upływu Ru < 1MΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 110, opór upływu 1MΩ < Ru < 1GΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 118, posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z ogumionymi kołami, serwerownie, pomieszczenia techniczne w strefach ESD, strefy produkcyjne elektroniki, pomieszczenia serwisowania i naprawy urządzeń elektronicznych, strefy zagrożenia wybuchem

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

0,5 - 1,0 mm

Powierzchnia

struktura "baranka", częściowo odzwierciedla fakturę podłoża, wysoki połysk