Konfigurator posadzek

System StoCretec 4.4, StoPox KU 611 gładki

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 110 lub StoPox WL 118
  4. warstwa zasadnicza: StoPox KU 611

Zalety systemu

bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nienasiąkliwy, wodoszczelny, bardzo wysoka odporność chemiczna, bardzo wysoka odporność mechaniczna, posiada certyfikat "clean room", bardzo dobra rozlewność i samoodpowietrzanie, wykończenie posadzki o wysokiej estetyce

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN-EN 61340-4-1, PN-EN 13237, opór upływu Ru < 1MΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 110, opór upływu 1MΩ < Ru < 1GΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 118, posadzka odporna na intensywny ruch pieszy, ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), pomieszczenia produkcyjne w strefach zagrożenia ESD: produkcja włókiennicza, elektroniki, materiałów sypkich, pomieszczenia techniczne, serwerownie, pomieszczenia serwisowania etc. strefy zagrożenia wybuchem, pomieszczenia o wymaganej wysokiej czystości

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 3,0 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie