Konfigurator posadzek

System StoCretec 4.5, StoPox KU 611 antypoślizgowy

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 110
  4. warstwa zasadnicza: StoPox KU 611 obsypany węglikiem krzemu frakcji F24 lub grubszym
  5. warstwa dosączająca: StoPox KU 601

Zalety systemu

bezwonny, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, bardzo wysoka odporność chemiczna, bardzo wysoka odporność mechaniczna

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN-EN 61340-4-1, PN-EN 13237, opór upływu Ru < 1MΩ, posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), pomieszczenia produkcyjne w strefach zagrożenia ESD: produkcja włókiennicza, elektroniki, wyrobów wielkoformatowych, materiałów sypkich, itd., rampy rozładowcze i magazyny gazów wybuchowych, strefy zagrożenia wybuchem, strefy, w których występuje ryzyko poślizgu

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

1,5 - 2,5 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 - R 13), wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie