Konfigurator posadzek

System StoCretec 4.6, StoPur IB 510

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 110 lub StoPox WL 118
  4. warstwa zasadnicza: StoPur IB 510

Zalety systemu

bezwonny, elastyczny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nienasiąkliwy, wodoszczelny, wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, bardzo dobra rozlewność i samoodpowietrzanie, wysoka zdolność mostkowania rys podłoża

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN-EN 61340-4-1, PN-EN 13237, opór upływu Ru < 1MΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 110, opór upływu 1MΩ < Ru < 1GΩ w systemie z międzywarstwą StoPox WL 118, posadzka odporna na intensywny ruch pieszy, ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych), powłoka elastyczna na sztywne i wiotkie podłoża, hale produkcyjne i magazynowe, drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych w strefach ESD, pomieszczenia techniczne w strefach ESD, pomieszczenia serwisowania, strefy zagrożenia wybuchem, przykrywa zarysowania betonu

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton
jastrych anhydrytowy
jastrych cementowy
podłoża niskochłonne
podłoża zaolejone
żywice

Grubość systemu

2,0 - 2,5 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk

Kolor: paleta RAL 5, inne na zapytanie