Konfigurator posadzek

System StoCretec 5.1, StoPox WHG Deck 100 gładki

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 mm
  2. warstwa zasadnicza: StoPox WHG Deck 100

Zalety systemu

bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, optycznie gubi nierówności podłoża, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwość, wodoszczelny, ekstremalna odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, bardzo dobra rozlewność i samoodpowietrzanie, wykończenie posadzki o wysokiej estetyce, wysoka zdolność mostkowania rys podłoża

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

- posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych),
- twardoelastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża,
- powłoka ekstremalnie chemoodporna,
- pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, techniczne i laboratoryjne, w których istnieje ryzyko wycieku lub rozlania się agresywnych substancji chemicznych,
- tace awaryjne pod zbiornikami z substancjami chemicznymi,
- stanowiska napełniania i rozładunku cystern transportujących substancje chemiczne,
- miejsca przetwarzania i konfekcjonowania substancji chemicznych.

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

2,0 – 3,0 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk
kolor: wybrane barwy z palety RAL 5