Konfigurator posadzek

System StoCretec 5.2, StoPox WHG Deck 100 antypoślizgowy

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530 obsypany piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 mm
  2. międzywarstwa uszczelniająca: StoPox WHG Deck 100
  3. warstwa zasadnicza: StoPox WHG Deck 100 obsypany piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
  4. warstwa dosączająca: StoPox WHG Deck 100

Zalety systemu

bezwonny, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, ekstremalna odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, wysoka zdolność mostkowania rys podłoża

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

- posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych),
- twardoelastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża,
- powłoka ekstremalnie chemoodporna,
- pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, techniczne i laboratoryjne, w których istnieje ryzyko wycieku lub rozlania się agresywnych substancji chemicznych,
- tace awaryjne pod zbiornikami z substancjami chemicznymi,
- stanowiska napełniania i rozładunku cystern transportujących substancje chemiczne,
- miejsca przetwarzania i konfekcjonowania substancji chemicznych,
- strefy, w których występuje ryzyko poślizgu.

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

2,5 – 3,0 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 – R 13), wysoki połysk
kolor: wybrane barwy z palety RAL 5