Konfigurator posadzek

System StoCretec 5.3, StoPox WHG Deck 110 gładki

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 110
  4. warstwa zasadnicza: StoPox WHG Deck 110

Zalety systemu

bezwonny, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nienasiąkliwy, wodoszczelny, ekstremalna odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, wykończenie posadzki o wysokiej estetyce, wysoka zdolność mostkowania rys podłoża

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

- powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN-EN 61340-4-1, PN-EN 13237,
- opór upływu Ru < 1MΩ,
- posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych),
- twardoelastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża,
- powłoka ekstremalnie chemoodporna,
- pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, techniczne i laboratoryjne, w których istnieje ryzyko wycieku lub rozlania się agresywnych substancji chemicznych,
- tace awaryjne pod zbiornikami z substancjami chemicznymi,
- stanowiska napełniania i rozładunku cystern transportujących substancje chemiczne,
- miejsca przetwarzania i konfekcjonowania substancji chemicznych,
- rampy rozładowcze i magazyny gazów wybuchowych,
- strefy zagrożenia wybuchem,
- strefy zagrożenia elektrycznością statyczną ESD.

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

2,0 – 3,0 mm

Powierzchnia

gładka, wysoki połysk
kolor: wybrane barwy z palety RAL 5