Konfigurator posadzek

System StoCretec 5.4, StoPox WHG Deck 110 antypoślizgowy

Budowa systemu

  1. gruntowanie: StoPox GH 530
  2. uziemienie: taśma StoDivers LB 100
  3. międzywarstwa przewodząca: StoPox WL 110
  4. warstwa zasadnicza: StoPox WHG Deck 110 obsypany węglikiem krzemu frakcji F24 lub grubszym
  5. warstwa dosączająca: StoPox WHG Deck 100

Zalety systemu

bezwonny, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, ekstremalna odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna

Podstawowe cechy i obszary zastosowania

- powłoka antyelektrostatyczna zgodna z PN-EN 61340-4-1, PN-EN 13237,
- opór upływu Ru < 1MΩ,
- posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych),
- twardoelastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża,
- powłoka ekstremalnie chemoodporna,
- pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, techniczne i laboratoryjne, w których istnieje ryzyko wycieku lub rozlania się agresywnych substancji chemicznych,
- tace awaryjne pod zbiornikami z substancjami chemicznymi,
- stanowiska napełniania i rozładunku cystern transportujących substancje chemiczne,
- miejsca przetwarzania i konfekcjonowania substancji chemicznych,
- rampy rozładowcze i magazyny gazów wybuchowych,
- strefy zagrożenia wybuchem,
- strefy zagrożenia elektrycznością statyczną ESD,
- strefy, w których występuje ryzyko poślizgu.

Pobierz opis do projektu, Wybierz podłoże

beton

Grubość systemu

1,5 – 2,5 mm

Powierzchnia

antypoślizgowa (R 11 – R 13), wysoki połysk
kolor: wybrane barwy z palety RAL 5