Konfigurator posadzek

Nowoczesna produkcja przemysłowa często wymaga używania agresywnych substancji chemicznych. Żywice posadzkowe są odporne na poszczególne czynniki chemiczne w różnym stopniu, dlatego na etapie projektowania należy zebrać możliwie jak najpełniejsze informacje dotyczące rodzaju substancji chemicznych, ich stężenia i temperatury oraz czasu zalegania na podłodze, a następnie porównać je z zapisami kart odporności chemicznej poszczególnych żywic posadzkowych.

Więcej informacji

W niniejszym konfiguratorze przyjmujemy dla uproszczenia podział na trzy grupy obciążeń chemicznych:

  • grupa I – brak ciekłych substancji chemicznych w produkcji,
  • grupa II – możliwość rozlania się rozcieńczonych kwasów i zasad,
  • grupa III – możliwość rozlania się stężonych kwasów i zasad.

Precyzyjnych informacji na ten temat udzielają doradcy techniczni StoCretec.